Per 1 september jl. brengt Acumen haar detachering werkzaamheden onder bij haar zusterbedrijf Magniv. Keuze hiervoor is dat Acumen zich daardoor volledig kan richten op haar kernpropositie; het verhogen van operationele kwaliteit bij financiële dienstverleners. Ook Traccia, het opleidingsbedrijf van Acumen, ondersteunt het zusterbedrijf Magniv.

‘In de afgelopen jaren ontvingen we vanuit financiële dienstverleners veelvuldig vraag naar kwalitatief goede mensen’, aldus Richard Bakker, partner Acumen en mede-eigenaar Magniv. ‘Vanuit Acumen is het lastig deze vraag in te vullen, enerzijds doordat we ons meer willen richten op onze propositie, anderzijds doordat onze mensen vaak allemaal al zijn ingezet op opdrachten die gerelateerd zijn aan onze propositie’.

Sinds 2004 is Acumen actief in de financiële dienstverlening. Met opgedane ervaring bij verzekeraars en pensioenbeheerders heeft zij het zogenaamde Straight Through Processing (STP)-raamwerk ontwikkeld, geheel gericht op het sneller en efficiënter laten verlopen van (bedrijfs)processen.

René Beune, partner bij Acumen: ‘Met onze propositie zijn wij echt onderscheidend in de markt. We merken dat de digitalisering van de bedrijfsvoering zich in een razendsnel tempo voltrekt en dat vereist acties van de verzekeringsbranche. Wij helpen hen daarbij.’

Het Acumen raamwerk wordt inmiddels ingezet als een ‘selfservice portaal’ voor mutaties van inkomens-, levens- en pensioenverzekeringen, maar ook voor de behandeling van schademeldingen. De oplossing die Acumen biedt vraagt geen aanpassingen in de bestaande systemen. Het fungeert als een schil over de oude applicaties heen, het stuurt de processen aan en beheert de werkvoorraad. Het raamwerk bevat standaard componenten zoals processturing en taakbeheer en wordt naar klantbehoefte aangevuld en geconfigureerd. Een voorbeeld van een implementatie is een pensioenportaal voor het verwerken van echtscheidingen.

Magniv

Door de aanhoudende vraag naar kwalitatief goede aanvullende capaciteit is Magniv opgericht. Echter gaat Magniv niet alle verzoeken zomaar invullen. Willem Huitema, directeur Magniv: ‘We blijven dicht bij het Acumen gedachtegoed en richten ons met name op hoog gekwalificeerde mensen die onderdeel uitmaken van verandertrajecten. Denk hierbij aan functies als programma- & projectmanagers, analisten en developers. Ons USP is de kwaliteit van onze professionals; vakinhoudelijk sterk, met kennis van de sector en het werkgebied’.

De nauwe samenwerking met Acumen en Traccia is hierbij cruciaal. ‘Ondersteund door de marktervaring van Acumen en ons eigen opleidingsinstituut Traccia zijn wij in staat effectief onze professionals op te leiden’, aldus Willem.

Meer willen weten over de Acumen propositie, neem dan contact op met René Beune. Nieuwsgierig naar de diensten van Magniv, neem dan contact op met Willem Huitema. Voor Traccia met Paul Veerkamp.

Terug naar overzicht