Bij een uitvaartverzekering is de premie voor een groot deel gebaseerd op het overlijdensrisico van de verzekerde. Een analyse van de gezondheid van de aanvrager en de toetsing op het acceptatiebeleid is noodzakelijk voor de acceptatie van de verzekerde en berekening van de premie. De klant heeft de expertise van Acumen ingehuurd om hen te ondersteunen bij de geautomatiseerde acceptatie van verzekeringen.

De doelstelling van het project was een volledig geautomatiseerde acceptatie van uitvaartverzekeringen resulterend in een consistente beoordeling en een snelle afwikkeling van de aanvraag. Randvoorwaarde van de uitvaartverzekeraar was dat de gezondheidsvragen op een begrijpelijke, klantvriendelijke en efficiënte manier doorlopen worden. Dit betekent dat er alleen zinvolle en geen onnodige vragen gesteld mogen worden.

Samen met een medisch specialist is door Acumen eerst een herzien acceptatiebeleid ontwikkeld voor de klant. Het nieuwe beleid is getoetst aan het bestaande beleid en heeft geresulteerd in een complete en consistente set aan kennisregels voor de beoordeling van medische risico’s. Vervolgens zijn de kennisregels gemodelleerd in Avola, een tool waarin je beslissingen op een intuïtieve en gestructureerde manier kunt vastleggen en uitvoeren.

Het project is opgeleverd in een doorlooptijd van 7 maanden. Het resultaat is een acceptatieproces dat zeer gebruiksvriendelijk is en dat heeft geleid tot meer aanvragen met een betere risicobeoordeling tegen lagere kosten.

Terug naar overzicht