Waar voorheen een echtscheiding volledig handmatig en (mede daardoor) vaak met flinke achterstanden moest worden verwerkt, stelt Acumen met haar STP-raamwerk tooling beschikbaar waardoor de deelnemer in staat wordt gesteld zelfstandig zijn echtscheiding te verwerken.

Aansluitend op de digitaliseringslag die pensioenuitvoerders willen maken kan de deelnemer het proces zelf initiëren in een deelnemersportaal. Gedurende de verwerking heeft de deelnemer via dit portaal inzicht in de status, kan hij de processtappen volgen en zien wanneer de wijziging is doorgevoerd.

Ook voor de uitvoerder is de afhandeling volledig digitaal. De verwerking van de echtscheiding gaat volledig STP door het gebruik van beslisregels (kennistechnologie). Mocht er op het proces moet worden ingegrepen, dan kan de medewerker via een behandelportaal de klant benaderen of bepaalde validaties toepassen. Het behandelportaal zorgt voor signalering en – bij uitblijven klantreactie – voor een rappel. Zijn de benodigde gegevens eenmaal volledig en correct, dan kan de medewerker door te fiatteren de verwerking doorzetten.

Deelnemer

Het deelnemers- en behandelportaal geldt als mid-office en kan als schil op de bestaande backoffice systemen worden aangesloten. Uiteraard kunnen de deelnemersfunctionaliteiten ook ingebed worden in de bestaande front-officeapplicaties of een reeds bestaand deelnemersportalen.

Een exemplarisch voorbeeld van de werkwijze van Acumen is de huidige implementatie bij de Goudse Verzekeringen. Hier wordt door middel van co-creatie een verzuim-werkgeversportaal ingericht. Acumen levert de inhoudelijke kennis en het de techniek, de Goudse Verzekeringen legt de wensen en eisen neer.

Terug naar overzicht