Waar voorheen een echtscheiding volledig handmatig en (mede daardoor) vaak met flinke achterstanden moest worden verwerkt, stelt Acumen met haar STP-raamwerk tooling beschikbaar waardoor de deelnemer in staat wordt gesteld zelfstandig zijn echtscheiding te verwerken. (meer…)

Een herverzekeraar is een verzekeraar die de risico’s van verzekeraars afdekt, de zogenaamde herverzekeringen. De processen van een herverzekeraar zijn anders dan van een reguliere verzekeraar en de organisatie is compacter. Toch is het van belang dat voor iedereen duidelijk is wat de afbakening is van het werk.  (meer…)

Bij een uitvaartverzekering is de premie voor een groot deel gebaseerd op het overlijdensrisico van de verzekerde. Een analyse van de gezondheid van de aanvrager en de toetsing op het acceptatiebeleid is noodzakelijk voor de acceptatie van de verzekerde en berekening van de premie.  (meer…)