Configureerbare software op basis van straight-through processing

Verzekeraars willen een goede scheiding tussen enerzijds de backoffice functies en anderzijds de proces ondersteuning- en klant bedieningsfuncties. De backoffice moet robuust en verandervast zijn, omdat polissen vaak gedurende langere tijd actief zijn. De procesondersteuning moet juist flexibel en snel aanpasbaar zijn met een kortere levensduur. Ons STP-raamwerk is specifiek ontwikkeld voor het inrichten van de mid-office die de procesondersteuning en klantbediening verzorgt.

Oplossingen

Schadeafhandeling

Het schadeafhandeling-systeem biedt u de mogelijkheid een schademelding geautomatiseerd te verwerken, te beoordelen en af te handelen. Op basis van door u ingestelde kennis-/ en beslisregels wordt bepaald of er voldoende informatie is aangeleverd om de melding te verwerken en te beoordelen. De schademelding kan met straight-through processing worden verwerkt of valt uit en wordt doorverwezen naar de juiste rol: een schade-expert, -hersteller of -behandelaar. In elke situatie wordt de schade afgehandeld, de eventuele uitkering berekend en wordt het resultaat vastgelegd in de backoffice.

Beoogde resultaten

 • Hoog percentage geautomatiseerde verwerking;
 • Snelheid en gemak voor de klant.

Service-book-ontsluiting

Verzekeraars hebben te maken met producten die niet meer actief gevoerd worden en daarbij geadministreerd worden in verouderde systemen. Met de service-book-ontsluiting wordt een bypass rond het systeem gecreëerd, zodat mutaties snel en klantgericht worden doorgevoerd. Hiermee wordt een vebeterde klantbediening bereikt zonder aanpassing van legacy systemen.

Beoogde resultaten

 • Moderne klantbediening en procesondersteuning terwijl oude systemen ongemoeid blijven;
 • Eenvoudig kunnen voldoen aan wetgeving en zorgplicht.

Medisch-acceptatiesysteem

Het medisch-acceptatiesysteem stelt u in staat om geautomatiseerd het acceptatierisico van een aanvraag voor een overlijdensrisicoverzekering of een arbeidsongeschiktheidsverzekering te beoordelen en te verwerken.

Op basis van medische acceptatieregels wordt het risico bepaald en dat er sprake is van een premieopslag of uitsluiting van de aanvraag. Op basis van de door u ingestelde risicobereidheid kan de aanvraag staight-through worden verwerkt of doorverwezen naar een medische adviseur.

Beoogde resultaten

 • De klant weet direct of zij geaccepteerd wordt en wat de premie is;
 • Acceptatiebeleid, daardoor eenvoudig aanpasbaar en consistent toegepast.

Naverrekening

Het na-verrekening systeem zorgt voor een geautomatiseerde, straight-through afhandeling van het proces waarbij ‘selfservice’ centraal staat. Het systeem bepaalt de nieuwe (voorschot)premie en berekent de vordering of restitutie over het verstreken jaar. Door het gebruik van kennisregels is slechts in complexe gevallen handmatige beoordeling nodig en ondersteuning van een behandelaar vereist.

Beoogde resultaten

 • In meer dan 90% van de gevallen kan de na-verrekening geautomatiseerd afgehandeld worden;
 • Ingericht casemanagement zorgt dat uitval overzichtelijk en effectief afgehandeld wordt.

Professionaliseren change

Verzekeraars hebben te maken met een veeleisende buitenwereld en een complexe interne organisatie, waarbij het noodzakelijk is wijzigingen in automatisering en productvoering snel door te voeren. Wij hebben een bewezen aanpak ontwikkeld die gebaseerd is op best practices verrijkt met onze uitgebreide kennis en ervaring. Deze is aanpak is toegespitst op verzekeraars en stelt hen in staat veranderingen snel en effectief door te voeren.

Beoogde resultaten

 • Een veranderorganisatie die snel en wendbaar reageert op de wensen en eisen die vanuit de business gesteld worden;
 • Voorspelbaarheid en transparantie.

Verzuimverwerking

Het verzuimverwerking-systeem stelt werkgevers in staat verzekerde werknemers te registreren, te wijzigen en verzuim te melden. Het systeem verwerkt alle ingevoerde informatie, beoordeelt situaties, voert berekeningen uit en zorgt tot slot dat behandelde claims en uitkeringen straight-through verwerkt worden in de backoffice.

Beoogde resultaten

 • Geautomatiseerde beoordeling op basis van wetgeving en polisvoorwaarden;
 • Berekening van de uitkering en directe terugkoppeling aan de werkgever;
 • Straight-through verwerking van door de werkgever ingevoerde verzuimregistraties.

Maatwerk oplossing

Indien u een specifieke wens heeft voor ander businessdomein dan hierboven genoemd, kunt u contact opnemen voor een assessment of een voorstel voor een op uw wens toegesneden toepassing van ons straight-through processing-raamwerk.

Expertise

Onze consultants spreken de taal van de
business én zijn perfect in staat de eisen en
wensen vast te leggen en te vertalen naar
werkende oplossingen.

Cases

Een gedragen en toekomstvaste procesinrichting gebaseerd op een veranderde organisatiestrategie.

Direct online een premie kunnen
berekenen en een verzekering aanvragen.
Dat hebben wij samen gerealiseerd.

Een nieuwe case van
een van onze klanten volgt snel...

Ontmoet onze experts