Een herverzekeraar is een verzekeraar die de risico’s van verzekeraars afdekt, de zogenaamde herverzekeringen. De processen van een herverzekeraar zijn anders dan van een reguliere verzekeraar en de organisatie is compacter. Toch is het van belang dat voor iedereen duidelijk is wat de afbakening is van het werk. De klant heeft de kennis en expertise van Acumen ingehuurd om alle processen opnieuw te ontwerpen en te adviseren bij de implementatie van de herontworpen processen.

De doelstelling van het project was een nieuwe organisatie inrichting waarbij voor iedereen duidelijk is wat de afbakening is van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De marktstrategie van de herverzekeraar had een wijziging ondergaan en er was een nieuwe directie. Deze verandering was aanleiding voor het bestuur te onderzoeken of de organisatie gestroomlijnd kon worden.

Samen met de medewerkers zijn door Acumen consultants de werkzaamheden geanalyseerd en de processen beschreven. De opgeleverde modellen maken duidelijk welke rol welke verantwoordelijkheid heeft, welke input daarvoor benodigd is en welke output wanneer opgeleverd dient te worden. Een belangrijk aspect van de inrichting is de besturing die ook expliciet beschreven is. De modellen zijn op een wijze gestructureerd dat zij eenvoudig door de klant zelf onderhouden kunnen worden. Bij oplevering heeft Acumen geadviseerd hoe de verandering het meest effectief uitgevoerd kan worden en welke wijze van geautomatiseerde ondersteuning daar het beste bij past.

Het project is opgeleverd in een doorlooptijd van 2 maanden. Het resultaat is een procesmodel en een adviesrapport, dat zeer duidelijk beschrijft hoe de processen moeten verlopen en hoe deze geïmplementeerd kunnen worden. De implementatie heeft geleid tot een effectievere organisatie en daardoor tot een beter bedrijfsresultaat.

Terug naar overzicht