Case Univé Het Groene Hart

Hoe een assessment kan leiden tot het verkorten van de doorlooptijd

sidebeeld_klantcases_home

Case Univé Het Groene Hart

Hoe een assessment kan leiden tot het verkorten van de doorlooptijd

Van 2 maanden doorlooptijd naar 5 dagen

De afdeling Acceptatie bij Univé Het Groene Hart, die beslist over het verkopen en accepteren van verzekeringen, had te maken met een lange doorlooptijd. Om hier verbetering in aan te brengen, klopte Univé Het Groene Hart aan bij Acumen. Wij deden een agile assessment waaruit bleek dat Univé een complex IT-landschap had. Daarnaast was er weinig ruimte voor flexibiliteit om als individueel kantoor van Univé een eigen beleid in te richten.

De vraag

Univé Het Groene Hart kende Acumen al vanuit hun partnership met het overkoepelende Univé. Vanwege de goede ontwikkelingen die zij daar zagen stelden zij ons één simpele vraag: Wij hebben een erg lange doorlooptijd, willen jullie voor ons uitzoeken waar dat precies in zit?

Univé Het Groene Hart bleek een schoolvoorbeeld te zijn van een organisatie waar nog niet veel geautomatiseerd was. Om een pand te verzekeren, is er vaak sprake van een clausule die grotendeels handmatig op de polis werd geplaatst. Dit terwijl het toekennen van de clausule in 80% van de gevallen geautomatiseerd kan worden. Met de bestaande IT van Univé was er onvoldoende mogelijkheid om verder te automatiseren en weinig ruimte voor flexibiliteit, terwijl elke Regionale Univé haar eigen werkwijze heeft.

 

Onze oplossing

We zijn gestart met het uitvoeren van een business assessment. Op basis hiervan hebben we een business case opgesteld waarin we uitrekenden dat er heel veel bespaard kon worden door processen te automatiseren. Univé had namelijk veel verschillende IT-systemen, zelf ontwikkeld en aangekocht. De mensen in de midoffice, de schakel tussen de klant en de verwerkingen in het bedrijf zelf, hadden hier het meeste last van. Zij voerden dezelfde handelingen uit in meerdere systemen. Denk aan informatie terugkoppelen aan de klant en vastleggen in de administratie, beide op een andere plek.

De oplossing hiervoor was helder: één systeem waarin je alle handelingen kunt uitvoeren en waarbij alle andere benodigde systemen automatisch zijn aangesloten. Met daarin beslisregels die het mogelijk maken om onderscheid te maken tussen verschillende producten en/of kantoren.

“Acumen ontdekte een groot verbeterpotentieel op een van onze afdelingen. De implementatie van een centraal beheerportaal gaat ons veel tijd en geld besparen.”

DE KLANT OVER ACUMEN MARCEL FRIJNS – CFO

Acumen is de perfecte partner omdat…

Acumen heeft alles in huis om besparing te realiseren voor Univé Het Groene Hart. Het assessment maakte een probleem inzichtelijk dat kan worden opgelost door Acumen zelf. De oplossing blijkt te liggen in het platform 4Sure, een IT-oplossing met een architectuur waarmee de benodigde flexibiliteit mogelijk is.

 

En nu?

De implementatie van het platform 4Sure is inmiddels in volle gang.

Weten of besparing mogelijk is op jouw afdeling?

beeld_3

Neem contact op

Herman Schipper zoekt het voor je uit.

Software

Met onze software worden mid-office processen beter, sneller en efficiënter uitgevoerd.