mobile_proces

Effectieve afhandeling van schadeclaims

Acumen. Eenvoudig beheren van schadeverzekeringen.

Richard Bakker

Acumen software. 4SURE Schade.

De software 4SURE Schade zorgt voor automatisering van de acceptatie en schadeafhandeling van schadeverzekeringen. Van het melden van een gebeurtenis tot de verwerking daarvan, inclusief beslisregels en een scenario analyse. Het resultaat? Maximale efficiency en beheersbare schadelast.

Zien welk werk 4SURE Schade jou uit handen neemt?

“De branche en processen zijn vertrouwd terrein voor Acumen, zo maakten wij een perfect passende IT-oplossing. Onze software voorziet in alle mogelijke vereisten, en is daarbij flexibel en veilig.”

RICHARD BAKKER- MANAGING PARTNER

Acumen Software. 4SURE Schade.

Hoe je een schade net wat minder vervelend maakt is door een snelle en efficiënte afhandeling van de melding. 4SURE Schade is een gebruiksvriendelijk portaal waar klanten direct zelf een melding kunnen doen. Hetzelfde portaal geeft behandelaren een overzicht van alle lopende schademeldingen en polis-informatie. De architectuur en beslisregels van 4SURE Schade zijn gebaseerd op jarenlange ervaring in de branche. Daardoor is de software snel te implementeren. Maar het is en blijft een maatwerk project, onze consultants richten samen met jullie de techniek in en tunen de beslisregels zodat het ook voor jullie werkt!

Gebeurtenis melden

Klanten melden een schade of gebeurtenis en worden door het systemen ondersteund met een hoge first time right registratie.

beeld_bg_wolken_1

STP verwerking

Geautomatiseerde bepaling of het dossier compleet is, vaststelling van de schade-oorzaak en inschatting van financieel- en frauderisico.

Kosten-baten no claim

Het systeem adviseert of het claimen van de schade opweegt tegen het verval in no claim. Bij het melden van een niet gedekte schade, biedt het systeem een dekking aan die wel voldoet.

Schadesturing

Intelligente schadesturing op basis van beslisregels voor een verdeling van schades over het schadenetwerk of promotie van herstel in natura.

beeld_bg_wolken_2
beeld_bg_wolken_3

Koppeling herstelnetwerk

Het systeem is gekoppeld met herstel- en expertisenetwerken voor het afhandelen van schade. Klant en adviseur ontvangen statusinformatie om vragen per mail en telefoon te voorkomen.

Scenario analyse

Historische data worden gebruikt om de effectiviteit van beleidsaanpassingen te voorspellen voordat deze in productie wordt genomen.

“Als schadeverzekeraar hebben we diverse analyses uitgevoerd waaruit bleek dat veel beslisregels conflicterend waren, onduidelijk of soms zelfs dubbel voorkwamen. Dit is nu volledig verdwenen en we zijn in staat voorspellend te zijn of onze aanpassingen in beslisregels een gewenst effect hebben.”

MICHELLE VERSLUIS — PRODUCT MANAGER

BEKIJK DE
KLANTCASES

Ultieme marktkennis gekoppeld aan software

Dit zijn de voordelen in het kort:

blurb_geel

Beheersbare schadelast

blurb_geel

Maximaliseren van STP

blurb_geel

Hoge first time right registratie

blurb_geel

Geautomatiseerde bepaling of het dossier compleet is

blurb_geel

Upselling mogelijkheden

blurb_geel

Intelligente schadesturing

Op de koffie bij Acumen

Weten wat de software voor jullie oplevert?